Ajuntament de Palafrugell  

Evolució del Pla

Fase de diagnosi

Desembre 2011 - Març 2012

Aquesta fase ha estat liderada pels tècnics municipals que, des de diferents vessants, han donat una visió global, compartida i consensuada de 4 àmbits:

  • Desenvolupament Econòmic
  • Les Persones
  • Territori
  • Administració Local

Descarrega el document

Fase de definició dels Eixos Estratègics

Abril - Juny 2012

Aquesta fase, liderada pels grups polítics municipals, que en base a la diagnosi han establert les grans línies estratègiques del Pla.

Descarrega el document

Fase de participació

Juliol - Novembre 2012

En aquesta fase, la participació ciutadana ha pres el protagonisme. 

S'han recollit un total de 2.122 propostes. Podeu consultar la documentació a l'apartat Participació Ciutadana

Fase d'anàlisi aportacions ciutadanes

Novembre 2012 - Gener 2013

Redacció del Pla

Febrer- Juny 2013

Aprovació del Pla

Setembre 2013

Fase de definició dels Objectius i Propostes d'Acció

En aquesta fase és clau la participació de la ciutadania i els agents econòmics i socials. De totes les aportacions recollides durant procés participatiu es concretaran les accions del Pla.

Fase d'Aplicació i Seguiment del Pla

Un cop definides les actuacions i planificades, s'executarà la Planificació i se'n farà el seguiment. L'òrgan encarregat de fer el seguiment del Pla serà el Consell Econòmic i Social.

Evolució del Pla
Modificat el Divendres, 15 Novembre 2013