Ajuntament de Palafrugell  

Pressupostos 2014

Pressupostos 2014

L'Ajuntament presenta un pressupost que compleix els criteris d'estabilitat i que redueix els ratis d'endeutament, fets que li permet disposar d'una bona solvència econòmica.

El pressupost municipal de Palafrugell per al 2014 serà de 33.774.913€ import que significa un increment d'un 6,75% en relació amb el del 2013. Les prioritats per a l'elaboració han estat:

  • Manteniment de la despesa social en relació a l'atenció a les persones.
  • Mantenir un mínim d'inversions públiques que permetin ordenar el poble i alhora l'activitat econòmica.
  • Congelació de la pressió fiscal.

Descarregar document

 

Prioritat social

Les polítiques de benestar social i els ajuts continuen sent una prioritat per l'Ajuntament i com en els darrers anys el consistori segueix augmentant les partides encarregades d'afrontar directament les necessitats socials derivades de les conseqüències de la crisi.

El pressupost per l'any 2014 en temes socials s'incrementa un 7,8%per assolir la quantitat de 1.504.874€ (respecte als 1.387.684€ del 2013). Destaquen les partides destinades als serveis d'ajuda domiciliaria, educadors de carrer, aportació al Centre de Distribució d'Aliments i es pressuposta un nou servei d'horts urbans.

Educació

S'augmenta en més de 30.000€ les subvencions per actuacions de caràcter educatiu, entre aquestes cal destacar la previsió de beques per les famílies més desfavorides de la llar d'infants.

Obres

L'Ajuntament no vol renunciar a noves inversions i per això destinarà, entre d'altres, 746.273€ a la millora urbanística del carrer Carrilet o 530.000€ a la rehabilitació de l'edifici de l'Energia.

Compliment a la normativa legal

El pressupost 2014 de Palafrugell dóna total compliment a les tres regles fiscals establertes per la Llei d'Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera: compleix amb la pauta de dèficit zero establerta com a objectiu d'estabilitat, redueix el seu endeutament públic i conté el creixement de la seva despesa no financera.

Un altre dels objectius per al proper exercici és reduir al màxim el termini de pagament a proveïdors. En el segon trimestre d'enguany, el termini mitjà va ser de 30 dies.

El pressupost municipal per al 2014 va ser aprovat en la sessió de ple extraordinari, cel·lebrat el 15 de novembre, amb els vots a favor dels regidors del grup municipal de PSC, CIU i PxC, els vots en contra d'ERC i Entesa Junts per Palafrugell i l'abstenció del PP.

 

 Les principals inversions per al 2014

 

OBRA MILLORA URBANA CARRER CARRILET

746.273,00

REHABILITACIÓ EDIFICI ENERGIA

530.000,00

INVERSIO PROJECTE SUBEROGRAFIA MUSEU DEL SURO ANUALITAT 2014

500.000,00

INVERSIÓ MILLORA I AMPLIACIÓ LOCAL SOCIAL SAULEDA

397.533,00

INVERSIONS EFICIÈNCIA ENERGÈTICA ESPORTS

145.000,00

MILLORES URBANES - PLA DE QUALITAT URBANA

134.750,00

OBRES REFORMES CAN BECH

100.000,00

PLANOLS I PROJECTES TECNICS

100.000,00

MILLORES ENLLUMENAT

100.000,00

MILLORA LOCAL SOCIAL LA PUNXA

98.000,00

MILLORES EDIFICIS ENSENYAMENT

75.000,00

EQUIPAMENT INFORMATIC

74.000,00

PROJECTE CONSTRUCCIÓ TRAM VORERA CARRER CHOPITEA

65.784,00

OBRES REHABILITACIÓ I MILLORA IMMOBLES CORPORACIO

63.000,00

MILLORA VIA PUBLICA AREA DE SERVEIS

45.000,00

AMPLIACIÓ VORERA CARRER TORRES JONAMA

33.305,00

NVERSIONS CAMINS DE RONDA

30.000,00

OBRES MILLORA CEMENTIRI MUNICIPAL

25.000,00

MOBILIARI URBA

23.000,00

OBRA MILLORA SANEJAMENT TAMARIU

20.000,00

PROJECTE PAVIMENTACIÓ TRAM CREU ROQUINYOLA

11.459,00

Governança 6.197.198,00€
19%
Serveis a les persones 11.913.558,00€
36%
Espai públic i urbanisme 13.526.673,00€
42%
Seguretat ciutadana 1.0772.776,00€
19%